HT REGLEMENT VOOR RIEMEN

Artikel 3.06. “DOLLEN” EN “RIEMEN” VOOR HET “ROEIEN” VAN “SLOEPEN”.

• Een “dol” dient uitgevoerd te zijn als een pen met een open gaffelvormig uiteinde.
• Een “riem” dient in alle richtingen vrij in de “dol” te kunnen bewegen.
• Een “riem” mag dus op geen enkele wijze in de dol te zijn opgesloten of aan de dol te zijn bevestigd.
• Het is toegestaan een “riem” ter plaatse van het steunpunt in de “dol” of “scheegat” te voorzien van een gladde, cilindervormige beschermingslaag met een maximale dikte van zes millimeter om schavielen in de “dollen” of “scheegaten” tegen te gaan. De vorm van het aangebrachte materiaal mag niet zo zijn, dat het vrij bewegen van de “riem”, in welke richting dan ook, wordt verhinderd of extra steun voor de “riem” wordt verkregen.

• Een “riem” moet aan de volgende eisen voldoen:
o een “riem” dient uitsluitend van hout te zijn vervaardigd.
o het blad van een “riem” dient aan beide zijden bol te zijn. R=750mm.
o de steel van een “riem” dient massief en rond te zijn.
o een “riem” mag op geen enkele manier verzwaard worden om een betere balans te krijgen.
o een “riem” mag aan het uiteinde van de steel van mahonie gemaakt zijn, echter dit stuk mag niet langer dan 75 cm zijn.
o de hartlijn van het blad van een “riem” moet in het verlengde liggen van de hartlijn van de steel.
o de vorm van een “riem” moet in overeenstemming zijn met normblad HTN 3001.
o de afmetingen van een “riem” moeten in overeenstemming zijn met de volgende tabel:

TYPE L1 [mm] L2 [mm] B [mm] D [mm]
10 voetsriem 2744 tot 3048 1016 143 57
11-voetsriem 3049 tot 3353 1118 143 57
12-voetsriem 3354 tot 3657 1219 159 64
13-voetsriem 3658 tot 3962 1321 159 64
14-voetsriem 3963 tot 4266 1422 167 67
15-voetsriem 4267 tot 4572 1524 167 67

L1 = totale lengte van de “riem”
L2 = maximale bladlengte van de “riem”
B = maximale bladbreedte
D = bladbreedte op de overgang van steel naar blad, tevens richtlijn voor de maximale steeldiameter

• Een “riem” wordt gemeten zoals aangegeven in normblad HTN 3001