Winteronderhoud sloepen … aandachtspunten.

Aanbevelingen naar aanleiding van enige constateringen bij keuringen in 2018 door SKC.

1. Te vlakke riembladen

Bij sommige sloepen werden te vlakke riembladen geconstateerd. Volgens het technisch reglement, artikel 4, lid 2(b) moet de bolling een straal hebben van maximaal 75 cm. Een mogelijk oorzaak hiervan is het opschuren tijden het onderhoud, waarbij er in het midden (met een schuurmachine) meer wordt weggeschuurd dan aan de randen. Let daarop.

Het is eenvoudig om te controleren of de bolling goed is met een zelfgemaakte maatboog. Teken op een stuk karton een boog met behulp van een ‘passer’ die 75 cm uit staat (een touw of lat van 75 cm voldoet ook) of gebruik het knippatroon hieronder. Knip het karton dan over de lijn uit en leg de maatboog dwars op het riemblad. Als je in het midden tussen roerblad en het karton door kunt kijken is het blad te vlak.